Velkommen til Fredericia Kanonlaugs hjemmeside.

  

    

               

  

    

Navn og hjemsted:

Fredericia Kanonlaug blev stiftet d. 22 februar 2001. Kanonlauget

har hjemsted i Aktivitetshuset – også kaldet Depotgården,

Lollandsgade 2-4. 7000 Fredericia.

  

Laugets formål er at bevare og udbygge interessen for gamle kanoner ved fremstilling af modeller. Der afholdes saluteringer ved mange forskellige arrangementer – samt foredrag, orientering og udflugter.

Den første vi har fremstillet er en kopi af en 18 punds metalkanon efter tegninger af F.W.Hoff. Originaltegning har vi fået fra Tøjhusmuseet.

Det var kanoner af denne type der i 1801 opstilledes i Fredericia Kastels Søbatteri.

Kanonerne er monteret i voldrapert (lavet) og der lades med 9.5 mm patroner.

 

              

 

Den anden kanon vi har fremstillet er en kopi af en 12 punds metalkanon model 1766 i garnisonslavet efter tegning af stykjunker P.R.Tønnesen 1821. Tegningen har vi fået fra Tøjhusmuseet og kanonerne er forladere.

Det var 6 kanoner af denne type som i 1832 blev overdraget ,, Det Borgerlige Artillerikorps” der var datidens hjemmeværn og blev betjent af folk fra Fredericia, der som borgere i en fæstningsby måtte stå last og brast med den egentlige militære besætning for at værne staden mod fjenden.

  

Fredericia Kanonlaug har deres mødeaften tirsdag kl. 16.00-21.30 på ovennævnte adresse, hvor der fremstilles kanoner – samt nyder det dejlige sociale samvær.

Alle med interesse for kanoner er meget velkommen og har DU lyst til at fremstille din egen kanon - så hjælper vi DIG. Hvis der er ønske om en salutering, - så er Kanonlauget klar til at rykke ud.

DU er også velkommen til at ringe om yderligere oplysninger.

 

Kanonkommandør Erling Munksgaard  - 75925890 - 40216890

 

Intendant: Birgit Schär - 75943295 - 41442522
 

Skriverkarl: Tage Bentsen  - 75927725 - 23458362

 

Hovmester:  Inge Dam-Christensen - 75924914 - 29824914

 

Krudtmester: Egon Christensen - 75928562 - 21647962